Checking out

What time is checkout?

U koliko sati treba napustiti sobu?

Can I leave my luggage here?

Mogu li ovdje ostaviti svoje torbe?

u ko-//-ko so-ti fre-ba na-pu-sti-ti so-bu mo-gu li oiAdye ostaviti svoy-e tor-be

Could I have my..., please? deposit passport valuables

Mogulidobiti ..., molim? svojdepozit svoju putovnicu/ pasosĀ©lĀ© svoje dragocjenosti mo-gu li do-bi-ti ...mo-lim svoyde-po-zit svoy-u pu-fov-ni-tsu/ po-sosh svo-yedra-go-tsye-no-sti

0 0

Post a comment